Rakkautta ensi silmäyksellä

Olisiko se voinut olla tällaista kun Aladdin ja Jasmine näkivät toisensa ensi kertaa markkinoilla?


Tarkoitus:

Tutkia sanatonta viestintää.

Tutkia kehonkielen merkitystä ihmisten välisessä viestinnässä.

Tavoite:

Uskaltaa luoda yhteys toiseen ihmiseen katsomalla häntä silmiin.

Suoda mahdollisuuksia tutkia kuinka sanaton viestintä toimii.

Luoda mahdollisuus tutkia kehonkielen merkitystä.


1 a) Aloittakaa seisomalla ympyrässä. Ohjaaja ottaa katseyhteyden johonkuhun ympyrässä olevaan. Kun yhteys on syntynyt, vaihtakaa paikkaa keskenänne. Ohjaaja antaa nyt jokaisen osallistujan vuorollaan valita kenen kanssa ottaa katseyhteyden ja sen jälkeen vaihtaa paikkaa. 

1 b) Nyt kuka tahansa voi ottaa katseyhteyden haluamansa henkilön kanssa ja vaihtaa paikkaa. Vain yksi pari kerrallaan! Tällä kertaa ei ole etukäteen valittu kuka on yhteyden ottaja!

1 c) Tehkää sama harjoitus uudelleen, tällä kertaa kuitenkin kaikki saavat toimia samaan aikaan, odottamatta vuoroaan.


Keskustelkaa:

Miten loitte yhteyden? Onko ryhmän osallistujilla erilaisia menetelmiä? Mikä menetelmä mielestänne on tehokkain yhteyden luomisessa?

Voiko tämän harjoituksen ja oikean elämän välillä olla yhteyksiä siinä miten viestintä toimii?

Miten valitsitte sen, johon halusitte luoda yhteyden? Miksi valitsitte juuri niin?

1 c –harjoituksen jälkeen: Miten tämä toimii? Miten viestintä muuttui? Tapahtuiko yhteyden luomisessa jotain uutta? Mistä se mahtoi johtua?


Tehkää sama harjoitus, mutta vaihtakaa katseyhteys palloon.

1a) Istukaa lattialle ympyrään. Ohjaaja vierittää pallon vasemmalla puolellaan istuvalle. Hän, pallon saatuaan vierittää sen puolestaan seuraavalle vasemmalla istuvalle. Anna pallon kulkea näin parin kierroksen verran.

1b) Nyt pallon saa vierittää kenelle haluaa. Ensin sanotaan henkilön nimi, jolle pallo vieritetään, jotta kyseinen henkilö voi valmistautua vastaanottamaan pallon.

1c) Pallon saa edelleen vierittää kenelle haluaa. Tällä kertaa nimeä ei sanota etukäteen.

Vinkki! Jos haluaa välttää sitä, että palloa vieritellään vain jo ennestään tuttujen kavereiden kesken, voi kannustaa vierittämään pallon sellaiselle, jota ei entuudestaan niin hyvin tunne. Voi myös asettaa rajoituksen, että pallon saa vierittää vain kerran yhden kierroksen aikana.

Keskustelkaa:

Miten vierititte pallon? Miten sen kiinni saamisen voi tehdä helpoksi  vastaanottajalle?  Mitä erilaisia vieritystapoja ryhmässä on?

Kun sai vierittää pallon haluamalleen henkilölle, miten kukin valitsi sen henkilön?