Lentävän maton pehmeä matka

Tarkoitus:

Tutkia toisen ihmisen sanatonta ohjaamista ja olla sanattomasti toisen ohjattavana.

Tutkia miltä tuntuu kuunnella kehollaan.

Tutkia kuinka kehoaan voi käyttää toista ohjatessaan.

Tavoite:

Luoda mahdollisuus lapsille ohjata toisiaan sanattomasti.

Luoda mahdollisuus lapsille seurata ohjaajanaan toimivaa.

Harjoituksessa voi mielellään käyttää musiikkia apuna pehmeiden ja rauhallisten liikkeiden luomisessa.

Työskennelkää pareittain.


1 a) Hajaantukaa eri puolille huonetta pareittain. Seiskää vastatusten. Päättäkää kumpi ohjaa ja kumpi on ohjattavana. Ohjaaja tekee hitaita liikkeitä käsillään, toinen matkii liikkeitä peilikuvana.

1 b) Käytä harjoituksessa myös päätäsi ja kasvojasi. Anna liikkeiden kasvaa suuremmiksi ja sisällytä liikkeisiin pikkuhiljaa kehosi muutkin osat. Ohjaaja määrää tahdin!

1 c) Anna osallistujien kokeilla keskinäisen etäisyyden muuttamista pienemmäksi ja suuremmaksi. Käyttäkää koko huoneen tilaa hyväksenne, tehkää korkeaa ja matalaa, pientä ja suurta sekä hidasta ja nopeaa liikettä. Lopuksi harjoitus muistuttaa tanssia, jossa kaikki osallistujat sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

Harjoituksen kuluessa vaihdetaan ohjaajaa ja ohjattavaa, jotta jokainen saa tehdä kumpaakin.


Keskustelua:

Mistä harjoituksessa on kyse? Mitä ohjausta seuratessa pitää tehdä, mitä siinä pitää miettiä? Miten toista ohjataan?

Mikä oli vaikeampaa, ohjata vai seurata ohjaajaa, miksi?

Mitä tapahtui jos ohjattavana oleva ei pystynytkään seuraamaan?

Löytyykö harjoituksesta yhtäläisyyksiä siihen miten viestintä toimii oikeassa elämässä?


1 d) Tehkää harjoitus niin, ettei ohjaajaa ja ohjattavaa päätetäkään etukäteen. Vaihdelkaa ohjaajaa ja seuraajaa harjoituksen aikana sanomatta sitä ääneen. 


Miten vaihdoitte ohjaajaa? Mitä erilaisia tapoja sanattomaan vaihtamiseen löytyy?

Miten se tapahtuu todellisuudessa? Vaihdellaanko oikeassa elämässä rooleja vai onko kerran valittu rooli pysyvä? Ehkä olemme ohjaajia joissain tilanteissa kun taas toisissa tilanteissa seuraamme ohjattavina?

Käytä mielellään musiikkia apuna pehmeiden ja rauhallisten liikkeiden luomisessa


2 a) Kaikki seisovat ympyrässä. Ohjaaja tekee hitaita liikkeitä käsillään. Kaikki matkivat.

2 b) Laajenna harjoitusta ottamalla mukaan esim. pään liikkeitä.

2 c) Anna jonkun muun välillä ohjata koko ryhmää.

3 a) Istuutukaa lattialle pareittain ja vastakkain. Päättäkää kumpi ohjaa ja kumpi seuraa ohjaajaa. Ohjaaja tekee hitaita liikkeitä käsillään ja toinen seuraa liikkeitä peilikuvana. 


Mistä harjoituksessa on kyse? Mitä ohjausta seuratessa pitää tehdä, mitä siinä pitää miettiä? Miten toista ohjataan?

Mikä oli vaikeampaa, ohjata vai seurata ohjaajaa, miksi?

Mitä tapahtui jos ohjattavana oleva ei pystynytkään seuraamaan?

Löytyykö harjoituksesta yhtäläisyyksiä siihen miten viestintä toimii oikeassa elämässä?