Agrabahn karmea vankiluola

Tarkoitus:

Purkaa katse- ja kehokontaktin jännitteet.

Tavoite:

Uskaltaa solmia katseyhteys kenen tahansa ryhmään kuuluvan kanssa.

Uskaltaa olla kehokontaktissa kehen tahansa ryhmään kuuluvan kanssa.

Pysyä keskittyneenä koko harjoituksen ajan.


1 a) Puolet ryhmään kuuluvista istuvat ympyrään asetetuilla tuoleilla. Yksi tuoli jätetään tyhjäksi. Tuolilla istuvat ovat vankeja Agrabahn pimeässä vankiluolassa, eivätkä he halua muuta kuin päästä vapaiksi. Jokaisen tuolin takana seisoo vartija. Tyhjän tuolin takana seisova on vapauttaja. Vapauttaja etsii vankien joukosta jonkun, jonka kanssa hän solmii katsekontaktin. Kun katseyhteys vapauttajan ja vangin välille on syntynyt, vapauttaja räpäyttää silmäänsä. Kun vanki näkee tämän räpäytyksen, juoksee hän kiireesti tyhjälle tuolille istumaan. Nyt tyhjän tuolin taakse jäänyt vartija on uusi vapauttaja.

1 b) Mutta vartijat eivät halua vankien karkaavan vankiluolasta. Siksi he estävät vankiensa karkaamisen asettamalla kätensä vankinsa hartioille heti, kun he huomaavat vapauttajan yrittävän vapauttaa vangin. Jos näin käy, täytyy vapauttajan etsiä toinen vanki vapautettavaksi. Vanki joutuu jäämään paikoilleen odottamaan seuraavaa vapautusyritystä.