Aladdin kouluille

Olemme luoneet opettajille jotka haluavat käyttää esitystämme apuna opetuksessaan, eri ikäryhmille soveltuvia, nonverbaaliseen kommunikaatioon perustuvia harjoitustehtäviä. Kyseistä kommunikaation muotoa käytetään usein sekä esityksessä että tosielämässä, kun puuttuu yhteinen kieli.

Pedagogi Magdaleena Mononen, joka on saanut opettajankoulutuksen Malmön Opettajakorkeakoulussa Kulttuuri, Media ja Estetiikka -linjalta, on luonut tämän materiaalin nimenomaan opettajille, jotka ovat käyneet luokkansa kanssa katsomassa Aladdinin.


Tee ensin harjoitukset yhdessä lasten kanssa. Tehtäviin liittyy kysymysehdotuksia keskustelua varten. Kysymykset on tehty harjoituksen tarkoitusta ja päämäärää ajatellen. Keskustelkaa koko luokan kesken tai pienemmissä ryhmissä. 


Keskusteluohje:

Käytä avoimia kysymyksiä, se tekee mahdolliseksi keskustelun kehittämisen ja siinä etenemisen.

Vältä siis suljettuja KYLLÄ ja EI –kysymyksiä.

Vältä kysymästä ”miltä se tuntui” koska vastausvaihtoehtoja ei ole montaa eikä kysymys anna paljonkaan mahdollisuuksia edetä keskustelussa.

Jos keskustelu lähtee nihkeästi käyntiin, kokeile provosoida ryhmää esittämällä näkökanta, jonka taakse vain muutama asettuu ja joka ”vaatii” vastaväitteitä.

Käytä edellistä tehtävää yhteisenä kokemuksena ja kytke se keskusteluun. Esim. ”Tuntui helpolta katsoa Annelia silmiin koska hän hymyili koko ajan.”

On hyvin tärkeää, että ohjaajana tarkkailet lapsia tehtävien aikana ja keräät näin vaikutelmia ja materiaalia keskustelua varten. Esim. ”Huomasin, että te siellä käytitte tämän harjoituksen aikana enimmäkseen käsiä, kun taas muut käyttivät jalkojaan. Mistä te luulette sen johtuvan?”

Kun keskustelu lähtee käyntiin, auta tuomaan esiin ryhmässä olevia, erilaisia mielipiteitä. Tue tukea tarvitsevia.


Muista!

Materiaali on tarkoitettu tarjoamaan ideoita, ei malliksi, jota seurata. Ota huomioon ryhmäsi kokoonpano ja kypsyysaste kun valitset tehtävät harjoitukset ja niiden järjestyksen.

Harjoitukset on kytketty näkemäänne esitykseen ja muistuttavat siitä. Ohjaajan tehtävänä on luoda innostava tunnelma harjoitusten aikana. Käytä ääntäsi ja kehonkieltä luodaksesi erilaisia tunnelmia, kuten markkinapaikalla, lentävällä matolla tai aarreluolassa, jne.

Kysymykset ovat ehdotuksia keskustelun aiheiksi mutta harjoitusten kulku riippuu hyvin paljon siitä, miten keskustelu etenee. Jos keskustelu lähtee käyntiin, käytä lasten ajatuksia ja pohdintoja vauhdittaaksesi keskustelua. Jos keskustelussa nousee esiin jokin kiinnostava aihe, anna sen kehittyä ja synnyttää uusia kysymyksiä ryhmän käsiteltäväksi.